PRZESZŁE EDYCJE

Strefa Wolnego Czytania jest realizowana od 2010 roku.

W ramach I edycji powstała literacka mapa Krakowa, na której znalazło się blisko 50 miejsc Przyjaznych Czytaniu i ukazał się Literacki Przewodnik po Krakowie, opublikowany we współpracy z Gazetą Wyborczą (40 000 egzemplarzy). Projekt realizowany był przy wsparciu Instytutu Książki, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Gazety Wyborczej.

Celem II edycji (2011) była aktywizacja Miejsc Przyjaznych Czytaniu oraz promocja czytelnictwa. We współpracy z Miejscami zostały zorganizowane happeningi, flashmoby, Przekaźniki Książkowe, pikniki literackie, ruszył także Dyskusyjny Klub Książki Seniora, który działa do dziś. We współpracy z Targami Książki oraz Virtualo przeprowadzony został konkurs debiutów literackich i w tym samym roku ruszył innowacyjny projekt serii murali literackich: pierwszy mural literacki w Krakowie – TYPOMURAL/Literackie Graffiti na Zabłociu. II edycja Strefy otrzymała wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) i realizowana była przy wsparciu Instytutu Książki oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.


III edycja (2012)
to zacieśnienie współpracy między miejscami a ludźmi, którzy tworzą życie kulturalne miasta. Najgłośniejszym projektem w tym roku była realizacja oryginalnego muralu poświęconego twórczości Stanisława Lema (wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym). Oprócz tego Strefa zaangażowała się w organizację i promocję akcji DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI oraz zorganizowała dyskusję na temat: Czytanie jest w modzie, czyli jak promować czytelnictwo, która odbyła się na Targach Książki. Podczas spotkania przedstawiono najciekawsze polskie projekty promujące czytelnictwo. Naszymi gośćmi były: Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy, twórcy akcji Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka, Bookeriada z akcją Drugie Życie Książki, Instytut Książki z akcją Pisarze na lato/a, Narodowe Centrum Kultury z projektami toreb Teraz czytam.


Celem
IV edycji (2013) kampanii promocji czytelnictwa Strefa Wolnego Czytania: INACZEJ KSIĄŻKA było promowanie postawy przychylnej książce i czytaniu wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski, ze szczególnym naciskiem na edukację kulturalną młodzieży. Zakładane cele projektu zostały osiągnięte poprzez włączenie odbiorców do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu kultury oraz wykorzystanie niestandardowych rozwiązań skierowanych bezpośrednio i dedykowanych szczególnie młodzieży. Istotą projektu było zaproszenie nie tylko do uczestnictwa w projekcie, ale przede wszystkim do współtworzenia go, a w ten sposób do stworzenia silniejszego związku między ideą, a jej młodymi odbiorcami. W trakcie kampanii przeprowadzone zostały akcje miejskie (np. flashmob „Babcia na katafalk czyli czytanie Mrożka”); warsztaty malarsko-graficzne; spotkania z poezją (Mistrzowie Poezji), spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Wydana też została nowa edycja E-PRZEWODNIKA LITERACKIEGO PO MAŁOPOLSCE prezentującego Miejsca Przyjazne Czytaniu Małopolski. Projekt STREFA WOLNEGO CZYTANIA 2013 zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.